Globalni projekt parkova mira

Vekovima se prirodni prostor između drveća smatrao svetim. Prvi narodi su počivali na duhovnosti zasnovanoj na metafori drveća. Koreni drveta čvrsto drže zemlju i njome se hrane, dok njegove grane dosežu do beskrajnih mogućnosti nebesa. Drevne kulture poput Grka i Vikinga smatrale su da je prostor između drveća „Bosco Sacro“ – Sveti prostor.

Globalni projekt parkova mira nadovezuje se na uspeh projekta Međunarodnog instituta za mir kroz turizam (IIPT) „Parkovi mira širom Kanade“ iz 1992. godine, kojim se obeležavala 125. godišnjica Kanade kao države. IIPT je osmislio i ostvario akciju „Parkovi mira širom Kanade“ što je rezultiralo time da gradovi i naselja Kanade osnuju 350 parkova posvećenih miru.

Kao deo obeležavanja 30. godišnjice postojanja, IIPT je pokrenuo „Projekt globalnih parkova mira“ sa ciljem da 2.000 parkova mira bude osnovano širom sveta do 11. novembra 2020. a u znak sećanja i u vezi sa obeležavanjem stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata sa temom „Ne više rat”.

Međunarodni parkovi mira IIPT su posebno bili osnivani kao deo nasleđa svake IIPT međunarodne konferencije i globalnih samita, a ponovna posvećenost projektu Globalnih parkova mira istaknuta je na propratnom događaju otvaranja 20. Generalne skupštine UNWTO-a 2013. godine, čiji su domaćini bili Zambija i Zimbabve.