GOVOR LUIJA DAMOREA POVODOM OSNIVANJA INSTITUTA ZA MIR KROZ TURIZAM

Povodom osnivanja Instituta za mir kroz turizam – IMIT (IIPT Serbia), Lui Damore, predsednik i osnivač Međunarodnog instituta za mir kroz turizam (IIPT) u svom govoru podržao je inicijativu i osnivanje Instituta u Srbiji (Chapter Serbia). Govor je održan tokom sastanka sa ključnim akterima u tuirzmu Srbije, održanog u Turističkoj organizaciji Srbije, 01. jula 2021. godine.

Govor predsednika i osnivača IIPT-a možete pogledati na sledećem linku:

https://peacetourism.org/louis-damore-speech-for-iipt-serbia/