Kredo miroljubivog putnika

IIPT KREDO/NAČELA MIROLJUBIVOG PUTNIKA

Zahvalan/zahvalna na prilici da putujem i doživljavam svet, te stoga što mir počinje od svake osobe, potvrđujem svoju ličnu odgovornost i posvećenost:

  • Putovanju otvorenog uma i nežnog srca;
  • Prihvatanju sa poštovanjem i zahvalnošću različitosti sa kojima se susrećem;
  • Dubokom poštovanju i zaštiti prirodnog okruženja koje podržava ceo živi svet;
  • Poštovanju svih kultura koje otkrivam;
  • Poštovanju i zahvalnosti svojim domaćinima na dobrodošlici;
  • Pružanju ruku prijateljstva svima koje sretnem;
  • Podržavanju turističkih usluga koje dele ove stavove i deluju u skladu sa njima i
  • Podsticanju drugih, svojim mislima, rečima i postupcima, da putuju svetom u miru.