Koncept mira

KONCEPT MIRA MEĐUNARODNOG ISTITUTA ZA MIR KROZ TURIZAM (IIPT)

Koncept “mira” IIPT-a je od početka bio pozitivan koncept koji prevazilazi pojam prostog odsustva rata.

Obuhvata šest dimenzija:

  • Mir i spokoj u nama samima;
  • Mir sa drugima, od naših najbližih suseda do suseda u globalnom selu;
  • Saradnja među narodima
  • Mir sa prirodom i našim zajedničkim domom – planetom Zemljom;
  • Mir sa prošlim generacijama – kojim poštujemo svoje kulture, nasleđe i dostignuća prošlih generacija;
  • Mir sa budućim generacijama – kroz održive stilove života i ponašanja;
  • Mir sa našim Stvoriteljem – praktikovanjem univerzalnog principa svih vera i humanista: činite drugima ono što biste želeli da drugi čine vama.

Dovodeći nas povratno do „mira i spokoja u nama samima“