Međunarodni IIPT parkovi mira

  • Bethany Beyond the Jordan – mesto Hristovog krštenja, kao nasleđe IIPT samita u Amanu 2000. godine i
  • Viktorijini vodopadi, kao nasleđe IIPT afričke konferencije 2011. godine

Više o međunarodnim IIPT parkovima mira kao i gradovima mira saznajte na: