OBELEŽAVANJE 35. GODIŠNJICE OSNIVANJA MEĐUNARODNOG INSTITUTA ZA MIR KROZ TURIZAM (IIPT)

Obeležavanje 35 godina  od osnivanja IIPT-a i odavanje počasti radu Lou-a D’Amore-a, predsednika IIPT, u okviru međunarodne turističke zajednice,  trebalo je da bude organizovano u Jordanu u razdoblju od 7 do 12. novembra 2021. godine. S obzirom na aktuelno epidemiološko stanje, bord direktora IIPT je doneo odluku da se predviđeni događaj održi u proleće 2022. godine (na srpskom i engleskom).

Kao deo obeležavanja biće uspostavljeno partnerstvo sa dobrotvornom organizacijom El Awon (“Onaj koji pomaže”), Azrak, Jordan, koja pruža pomoć izbeglicama iz regiona za obrazovanje, ishranu i medicinske i ostale najvažnije potrebe.

U saradnji sa Ministarstvom turizma i Kraljevskim društvom za zaštitu prirode, delegacija IIPT će proglasiti Park mira u rezervatu močvara Azrak, značajnoj destinaciji ekoturizma u Jordanu.