ODRŽAN SASTANAK DIREKTORKE TOS-A I PREDSEDNIKA IMIT-A

Jovan Popesku, predsednik Instituta za mir kroz turizam (IMIT/IIPT Serbia) je upoznao gospođu Mariju Labović, direktorku TOS-a, sa ciljevima rada IMIT-a, kao dela Međunarodnog Instituta za mir kroz turizam, kao i sa aktivnostima koje će u predstojećem razdoblju biti preduzete od strane IMIT-a. U tom smislu je posebno izdvojeno osnivanje Parkova mira u odabranim turističkim destinacijama Srbije, kao deo globalnog projekta Parkova mira, kao i pokretanje takmičenja studenata Srbije u pisanju radova na temu važnosti putovanja za mir i stvaranja ravnoteže između zadovoljavanja njihovih potreba u vezi sa turističkim putovanjima sa kolektivnom odgovornošću za društvo i planetu. Gospođa Labović je dala podršku navedenim aktivnostima IMIT-a i ocenila da one mogu pozitivno delovati i na ukupnu težnju za stvaranjem što bolje predstave o Srbiji, kao turističkoj destinaciji, na međunarodnom tržištu.