OSNOVAN INSTITUT ZA MIR KROZ TURIZAM (IMIT/IIPT Serbia)

OSNOVAN INSTITUT ZA MIR KROZ TURIZAM (IMIT/IIPT Serbia)                                         

Duboko verujući u snagu težnje za izgradnjom kulture mira kroz turizam, a na osnovu ispunjavanja uslova koje postavlja Međunarodni institut za mir kroz turizam (IIPT)u vezi sa osnivanjem svojih konstitutivnih delova (chapter-a), krajem aprila 2021. godine je osnovan Institut za mir kroz turizam – IMIT, odnosno IIPT Serbia.

Podršku osnivanju ove organizacije dalo je više poslenika u turizmu vezanih za javni sektor, delatnost turističkih organizacija, poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja, ugostiteljstvo, akademsku zajednicu, nevladine organizacije i medije.

Posebno se zahvaljujemo Louis-u D’Amore-u, osnivaču i predsedniku Međunarodnog instituta za mir kroz turizam (IIPT), na sveukupnoj podršci. Njegova uloga je ključna za promociju turizma kao prve „Globalne mirovne industrije“ od osnivanja IIPT-a 1986. godine.

Osnovni cilj IIPT je širenje i olakšavanje inicijativa u okviru turizma koje doprinose međunarodnom razumevanju i saradnji, poboljšavanju kvaliteta životne sredine, zaštiti kulturnog nasleđa i smanjenju siromaštva. Time bi se doprinelo ostvarenju mirnog i održivog sveta. Rad IIPT je zasnovan na viziji da će turizam, kao najveća svetska industrija, postati i prva globalna industrija mira, industrija koja promoviše i podržava uverenje da je svaki putnik potencijalno i ”Ambasador mira”.

Osnivač Instituta za mir kroz turizam (IMIT/IIPT Serbia) je Jovan Popesku, dugogodišnji saradnik IIPT i učesnik više međunarodnih samita, konferencija i simpozijuma koje je organizovao IIPT. Na tim skupovima je predstavio više radova koji su se odnosili na različite aspekte ostvarivanja mira kroz turizam, kao i na obrazovanje za kulturu mira kroz turizam.

Opšti cilj Instituta za mir kroz turizam je stvaranje osnova za bolje razumevanje i saradnju među ljudima i narodima, poboljšavanje kvaliteta životne sredine, zaštita kulturnog nasleđa i, na osnovu toga, stvaranje mirnijeg i održivijeg sveta kroz razvoj turizma.