SAMIT MEĐUNARODNOG INSTITUTA ZA MIR KROZ TURIZAM (IIPT)

IIPT Samit sa temom ’’Putevi ka miru kroz turizam’’ će biti održan od 21. do 24. septembra 2023. godine u Njujorku, kao deo obeležavanja 37 godPovodom obeležavanje 37 godina rada IIPT-a biće organizovan skup sa temom „IIPT: Putevi ka miru kroz turizam“ koji će biti održan od 21. do 24. septembra 2023. godine u Njujorku.
Ovim događajem će se takođe slaviti Louis D'Amore, osnivač i predsednik IIPT-a, koji će se povući nakon 37 godina liderstva, i predstaviti Ajay Prakash, koji je dolazeći globalni predsednik IIPT-a.
Više detalja o sadržaju jubilarnog događaja, kao i mogućnostima za uključivanje organizacija i pojedinaca u pripremu i održavanje biće objavljeno uskoro. Institut za mir kroz turizam (IIPT Srbija) će se sa svoje strane potruditi da u potpunosti doprinese pripremi i održavanju ovog događaja.ina postojanja IIPT-a i liderstva Lou-a D’Amorea, osnivača i predsednika, kao i Međunarodnog dana mira Ujedinjenih nacija.

Uskoro će biti objavljeno više detalja o sadržaju Samita, kao i o mogućnostima za uključivanje organizacija i pojedinaca u pripremu i održavanje Samita.

Institut za mir kroz turizam (IIPT Serbia) će potruditi, sa svoje strane, da da pun doprinos pripremi i održavanju Samita.